İşletmeye Alma

Mevcut tesislerin veya yeni binaların mekanik tesisat sistemleri, tasarım konseptine ve teknik özelliklerine bağlı olarak devreye alınabilmekte…